นิยาม " ผัก "

วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2561 13:52 น.

วันที่เแก้ไข : 26 พ.ค. 2562 15:06 น.


องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ รับประทานผัก-ผลไม้ วันละ 400 กรัม เพื่อ ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ลดความเสี่ยงมะเร็ง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร

วันนี้เรามาทำความรู้จักผักแต่ละประเภทกันดีกว่า ว่าในแต่ละวันเราบริโภคผักประเภทใดไปบ้าง

1.ผักเกษตรอินทรีย์ (Organics)

คือ ผักที่ปลูกแบบธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อกระบวนการเก็บเกี่ยว และการใช้บรรจุภัณฑ์

2.ผักไฮโดรโปนิกส์

คือ ผักที่ปลูกในของเหลว ซึ่งเป็นสารละลายที่ให้สารอาหาร หรือปุ๋ยน้ำ

3.ผักอนามัย-ผักปลอดภัยจากสารพิษ

คือ ผักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานรัฐ (ค่ามาตรฐานความปลอดภัยของสารตกค้างตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กำหนด) หมายความว่าผักกลุ่มนี้อาจจะมีสารตกค้างแต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต (เพราะมีความเชื่อว่าร่างกายจะค่อยๆ ขับสารเหล่านี้ออกมาได้)

ที่มา : www.thaihealth.or.thฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

16
Hide
Show