ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
4 มิ.ย. 2563 15:25 น.
0

การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

จดหมายข่าว : การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2 มิ.ย. 2563 21:06 น.
1

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
2 มิ.ย. 2563 19:46 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเทอม)

การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเทอม) ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ปกครองสามารถชำระกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้องได้ที่ห้องเรียนของนักเรียน รายละเอียดดังนี้ ...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2 มิ.ย. 2563 16:37 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายหนังสือเรียน สมุด ชุดนักเรียน ฯลฯ

การกำหนดเวลาจำหน่ายหนังสือเรียน สมุด ชุดนักเรียน ฯลฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เวลา 09.00 12.00 น. 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2 มิ.ย. 2563 16:36 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 มิ.ย. 2563 16:08 น.
0

การประชุมครูออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาคม

โรงเรียนวัดอินทารามจัดการประชุมครูออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 พ.ค. 2563 15:43 น.
0

การตรวจเยี่ยมและติดตามการสอนทางไกลและออนไลน์ระยะทดลอง

ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอนทางไกลและออนไลน์ระยะทดลองของโรงเรียนวัดอินทาราม...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 พ.ค. 2563 15:42 น.
0

การประชุมคณะทำงานประเมินการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนวัดอินทารามจัดประชุมคณะทำงานประเมินการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 พ.ค. 2563 15:40 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 พ.ค. 2563 16:06 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ. เชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ. เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 พ.ค. 2563 16:05 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ. พะเยา

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ. พะเยา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 พ.ค. 2563 16:03 น.
0

กำหนดการแผนกอนุบาล #ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันรักษาระยะห่างป้องกัน COVID-19 ด้วยค่ะ

กำหนดการแผนกอนุบาล #ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันรักษาระยะห่างป้องกัน COVID-19 ด้วยค่ะ...
รายละเอียด
โรงเรียนบ้านรถไฟ
28 พ.ค. 2563 18:48 น.
0

เรียน online ยุค New Normal

เรียน online ไม่ได้ ไม่ต้องกังวล
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
22 พ.ค. 2563 15:18 น.
0

"ถ่ายทำข่าว และสัมภาษณ์"

สำนักข่าวไทย ช่อง9 อสมท.โดยกองบรรณาธิการภาพได้ถ่ายทำข่าวและสัมภาษณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน DLTV...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
21 พ.ค. 2563 17:11 น.
1

ไม่พร้อม ไม่ใช่ปัญหา

เพราะเมื่อเปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตรกำหนด
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
19 พ.ค. 2563 18:10 น.
3

"ไม่พร้อม ไม่เป็นไร"

เพราะเมื่อเปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตรกำหนด
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
19 พ.ค. 2563 18:08 น.
0

เยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา

ออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน ในสถานการณ์ Covid 19
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
19 พ.ค. 2563 13:13 น.
1

รับสมัครด่วน

สามารถสมัครออนไลน์ได้ทุกวัน
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
18 พ.ค. 2563 18:03 น.
2

วันฉัตรมงคล

รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
4 พ.ค. 2563 15:50 น.
5Hide
Show