ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ครูสานสัมพันธ์ สามัคคี ประถม มัธยม ครั้งที่ 1
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
21 ก.ย. 2563 15:32 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
21 ก.ย. 2563 10:27 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลนักเรียน Student Care 🙏🙏🙏 #StudentCare 😘 #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล สติวเดนท์ แค...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ก.ย. 2563 09:56 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
19 ก.ย. 2563 22:07 น.
0

งานเกษียณอายุราชการ มุทิตาคารวะ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดพิธีมุมิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
18 ก.ย. 2563 09:14 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นายจงจัดจันทบ เป็นประธานในกิจกรรม เทศกาลญี่ปุ่น 日本まつり Nihonmaturi (นิโฮงมะชีริ) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม...
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
17 ก.ย. 2563 17:06 น.
2

ขอเชิญชวนร่วมกิจกกรรม ครอบครัวคาร์บอนต่ำ

ขอเชิญชวนร่วมกิจกกรรม ครอบครัวคาร์บอนต่ำ
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
16 ก.ย. 2563 17:33 น.
4

วันวานที่พากเพียรเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ นางจรี ปานทอง ครูชำนาญการพิเศษ นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ นางวงเดือน ก๋งเทมิทร์ ครูชำนาญการพิเศษ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
16 ก.ย. 2563 15:23 น.
0

ไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
16 ก.ย. 2563 07:58 น.
1

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

..
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
15 ก.ย. 2563 16:58 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
15 ก.ย. 2563 14:02 น.
0

สืบสานสายใยหัวใจสีแดง 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามนำคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการของ สพม.1
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
15 ก.ย. 2563 08:18 น.
1

สืบสานสายใยหัวใจสีแดง 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามนำคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรของ สพม.1
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
15 ก.ย. 2563 08:17 น.
0

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
15 ก.ย. 2563 08:15 น.
0

การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึก๋ษา...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
15 ก.ย. 2563 08:13 น.
0

การจัดการเรียนการสอน Coding

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Coding ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
10 ก.ย. 2563 19:06 น.
5

แสดงความยินดีกับคนเก่งสตูลวิทยา

แสดงความยินดีกับคนเก่งสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
9 ก.ย. 2563 20:55 น.
0

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

💙💜เลือดท่านเพียงน้อยนิด...ช่วยชีวิตผู้อื่นได้💙💜 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายละเอียด
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
8 ก.ย. 2563 14:50 น.
6

วิ่ง ปั่น เล่น 2020 จิบน้ำชา 6 ล้อเพื่อน้อง

วิ่ง ปั่น เล่น 2020 จิบน้ำชา 6 ล้อเพื่อน้อง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=826914401377044&id=100021754755559
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
7 ก.ย. 2563 19:30 น.
2

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
รายละเอียด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
1 ก.ย. 2563 16:40 น.
3Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่