ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 ก.พ. 2562 13:47 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
13 ก.พ. 2562 13:43 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
13 ก.พ. 2562 11:13 น.
0

งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนระโนด

เนื่องด้วยโรงเรียนระโนดมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงเรียนระโนด...
รายละเอียด
โรงเรียนระโนด
6 ก.พ. 2562 21:39 น.
3

ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดุรุณวิทยา) จ.บุรีรัมย์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดุรุณวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 ก.พ. 2562 13:59 น.
2

แผนการเรียนปีการศึกษา 2562 กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนปีการศึกษา 2562 กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
5 ก.พ. 2562 11:53 น.
0

ปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากฝุ่นละออง PM2.5 ดังนั้นโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรจึงเห็นสมควรงดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ส่วนนักเรียนระดับชั้นม.3 มีการทดสอ...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
30 ม.ค. 2562 16:50 น.
4

ประกาศปิดสถานศึกษาจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง ตามประกาศของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้สถานศึกษาปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ เวลา 12.0...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
30 ม.ค. 2562 15:25 น.
3

แจ้งหยุดการจัดการเรียนการสอน

ในนามของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงหยุดจัดการเรียน การสอนในวันที่ 31 ม.ค.และ วันที่ 1 ก.พ. 62 ส่วนวันที่ 2-3 ก.พ. นักเรียน ม.3 สอบ o-net ตามปกติ โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ...
รายละเอียด
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
30 ม.ค. 2562 13:12 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านรองผู้อำนวยการ ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านรองผู้อำนวยการ ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 ม.ค. 2562 11:27 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านรองผู้อำนวยการ จรัญ สุธาพจน์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านรองผู้อำนวยการ จรัญ สุธาพจน์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Stude...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 ม.ค. 2562 11:02 น.
0

วรพัฒน์สารฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

มาแล้ว วรพัฒน์สารฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ท่านสามารถติดตามข่าวสารออนไลน์ของโรงเรียนวรพัฒน์ ได้ตาม ลิงค์นี้ค่ะ http://online.pubhtml5.com/uxuy/lrfa/#p=1...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
30 ม.ค. 2562 10:08 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ สถาบันกวดวิชาบ้านครูมด จ. กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ สถาบันกวดวิชาบ้านครูมด จ. กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียนอย่างแ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ม.ค. 2562 16:15 น.
1

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ดร.สหชัย สาสวน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ดร.สหชัย สาสวน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ม.ค. 2562 15:55 น.
0

โรงเรียนคลองใหญ๋วิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครออนไลน์ที่นี่ https://bit.ly/2MB6e7x สอบถามเพิ่มเติม โทร.039581192 สมัครก่อนมีสิทธิ๋ก่อน ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครต่อโรงเรียนในวันที่ -ห้องเรียนพิเศษ 23-27 ก.พ. 62 -ห้องเรียนปกติ 23-27 ก.พ. 62 ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ม.ค. 2562 09:52 น.
0

กำหนดการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลและมัธยม1

ประเมินพัฒนาการนักเรียนใหม่ - ชั้นอนุบาล 1 – 3 - ประถม 1 สอบเข้านักเรียนใหม่ชั้นมัธยม 1 ภาคปกติ รอบแรก เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 รอบสอง จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น....
รายละเอียด
โรงเรียนบ้านรถไฟ
23 ม.ค. 2562 13:06 น.
2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. - รับผู้จบ ม.3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - รับผู้จบ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)...
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
23 ม.ค. 2562 10:54 น.
0

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ “JOB & CAREER EEC’S RAYONG” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง...
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
23 ม.ค. 2562 10:47 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ เจนวิทย์ ตั้งเจริญวรกุล วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ เจนวิทย์ ตั้งเจริญวรกุล วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “S...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ม.ค. 2562 10:35 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ม.ค. 2562 10:29 น.
0Hide
Show