ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2564...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
23 เม.ย. 2564 09:02 น.
0

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นของประชุมเช่าพื้นที่ร้านค้าเครื่องเขียนของโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2564...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
23 เม.ย. 2564 08:54 น.
0

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 64 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย. 64 รับสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา http://www.stw.ac.th...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
22 เม.ย. 2564 15:54 น.
0

โรงเรียนสตูลวิทยารับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตูลวิทยารับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 #ผ่านระบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดการสมัครและสมัครได้ที่ https://www.stw.ac.th/admission/ ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2564 ...#รั้วเข...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
22 เม.ย. 2564 12:21 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ ขอขอบคุณโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 เม.ย. 2564 15:03 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 เม.ย. 2564 14:11 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จ.นครปฐม

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จ.นครปฐม ขอขอบคุณโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติว...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 เม.ย. 2564 10:53 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสันกำแพงจ.เชียงใหม่

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสันกำแพงจ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 เม.ย. 2564 15:38 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ย...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 เม.ย. 2564 14:16 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Car...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 เม.ย. 2564 13:38 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ขอขอบคุณโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 เม.ย. 2564 11:35 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จ. ปทุมธานี

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จ. ปทุมธานี ขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 เม.ย. 2564 17:17 น.
0

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
15 เม.ย. 2564 22:07 น.
0

การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2564🎊 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

📣📣ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดตามข่าวสาร🔊🔊 . 🎊การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2564🎊 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ให้แอดเข้าไลน์กลุ่มแยกตามระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม รับข้อมูลข่าวสารการสมั...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
15 เม.ย. 2564 19:09 น.
0

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เรื่อง ของดการจัดกิจกรรมการเรียนการสนอเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียนทุกระดับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019(โควิด-19)ทางโรงเรียนของดการจัดกิจกรรมการเรียนการสนอเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.เป็นต้นไป และทางโรงเรียนจะคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ปกครองต่อไป รบกวนท่านติดต่อครูปร...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
14 เม.ย. 2564 21:30 น.
0

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชิญสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชิญสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) จัดทำกระบอกบรรจุน้ำสำหรับนักเรียน โดยสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่บัญชี 532-0-63869-8 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบน ...
รายละเอียด
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
10 เม.ย. 2564 10:02 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนสันติราษฎร์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2564 14:08 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ. นครสวรรค์

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ. นครสวรรค์ ขอขอบคุณโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2564 13:51 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึด...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2564 11:38 น.
0

ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการ ลูกแก้วนาคา ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท / ปีการศึกษา...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
8 เม.ย. 2564 16:39 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่