ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล ลงนามเซ็นสัญญาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care"

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี ได้ลงนามเซ็นสัญญาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care" เพื่อช่วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยจะเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2561 ที่จะถึงนี้ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ก.พ. 2561 09:16 น.
1

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2/2560
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
22 ก.พ. 2561 17:07 น.
1

Student Care ร่วมงาน Open House โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันนี้ทีมงาน Student Care เข้าร่วมงาน Open House โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ก.พ. 2561 10:17 น.
2

Student Care ร่วมงาน Open House โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนบริษัทสติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Open House โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ก.พ. 2561 10:13 น.
2

Student Care ร่วมงาน Open House โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ ได้ร่วมงาน Open House โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ก.พ. 2561 10:08 น.
1

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และชั้นม.4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5569-5022 หรือ www.kpschool.or.th...
รายละเอียด
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
16 ก.พ. 2561 10:08 น.
4

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน (Genius Individual Program: GIP) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษ...
รายละเอียด
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
16 ก.พ. 2561 09:18 น.
4

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dkt.ac.th...
รายละเอียด
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
15 ก.พ. 2561 12:19 น.
3

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง...
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
13 ก.พ. 2561 13:34 น.
0

สำหรับนักเรียน ม.3 ให้ดำเนินการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน

สำหรับนักเรียน ม.3 ให้ดำเนินการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนและติดต่อรับเงิน ถึง 15 ก.พ.61
รายละเอียด
โรงเรียนบางบัวทอง
13 ก.พ. 2561 09:41 น.
3

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 136 หมู่1 ถ.เลียบคลองปทุม แขวงทวีว...
รายละเอียด
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
13 ก.พ. 2561 09:39 น.
2

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เริ่มใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care"

#ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เริ่มใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care" โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้านักเรียนเพื่อบันทึกการมาเรียน-กลับบ้าน และส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองและคุณครูที่ปรึกษาโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 ก.พ. 2561 15:38 น.
14

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรายงานตัว มอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(รอบโควตา) ประจำปีการศีกษา 2561

หลักสูตร ปวช. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น....
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
9 ก.พ. 2561 15:38 น.
6

ค่ายฯ ม.6

ค่าย ม.6 24-26 ม.ค. 61
รายละเอียด
โรงเรียนบางบัวทอง
9 ก.พ. 2561 15:31 น.
7

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 ใบแจ้งความจำนง กรอกข้อมูลได้ที่ www.pk.ac.th ผ่านระบบออนไลน์ (สั่งพิมพ์ /print) แล้วนำมายื่นวันสมัคร และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pk.ac.th...
รายละเอียด
โรงเรียนปากเกร็ด
9 ก.พ. 2561 14:51 น.
13

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ปวช.(ม.3) และหลักสูตร ปวส.(ม.6) รับผู้จบ ม.3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- จำหน่ายคู่มือการสมัคร ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันเวลาราชการ) - รับสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 1-7 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,ตารางสอบ วันที่ 9 มีนาคม 2561 - สอบคัดเลือก ปวช. วันที่ 10 มีนาคม 2561 ป...
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
9 ก.พ. 2561 13:40 น.
3

การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 รร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ

การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 รร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ ม.1 โครงการวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้น ข้อสอบ 5 วิชาสามัญ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ม.4 โปรแกรม ภาษาอังกฤษ-จีน และภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น ข้อสอบ ...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ก.พ. 2561 11:08 น.
10

สนุกจัดเต็มกับSTEM ศึกษา

โรงเรียนแจ้งวิทยา จัดการเรียนการสอน STEM ในระดับชั้น อนุบาล
รายละเอียด
โรงเรียนแจ้งวิทยา
9 ก.พ. 2561 11:08 น.
7

ประเพณีงานบุญของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนแจ้งวิทยา

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการปฎิบัติธรรมคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร โรงเรียนแจ้งวิทยาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๖๐ จำนวน ๑๒๐ คน โดยพระ...
รายละเอียด
โรงเรียนแจ้งวิทยา
9 ก.พ. 2561 10:35 น.
18

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ใส่ใจบุหรี่

ทางโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ใส่ใจบุหรี่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เป็นการร่วมกันรณรงค์ให้เด็กนักเรียนได้เล็งเห็นถึงเรื่องพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพ...
รายละเอียด
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
9 ก.พ. 2561 08:28 น.
11Hide
Show