ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมวันปิยมหาราช

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเข้าร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุ...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
29 ต.ค. 2563 19:38 น.
2

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
29 ต.ค. 2563 19:36 น.
1

🌈 วรพัฒน์สารฉบับที่ 39 ประจำเดือนกันยายน 2563

- Self-esteem คุณภาพผู้เรียนแบบ “Active and Green” โดยครูพี่จ๋า - ความประทับใจจากดร.อรอนงค์ ลองพิชัย คุณแม่ของ ด.ญ.พชิรา ชุมใหม่ (น้องเนิฟ) - ศิษย์เก่า น้องสรสิช รักษ์วงค์ นักเรียนโครงการ SMA ช้างเผือก ญว. - ภาพกิจกรรมน่ารักๆ ของเด็กๆ ในเดือนกันยาย...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
28 ต.ค. 2563 19:41 น.
2

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
28 ต.ค. 2563 17:21 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
28 ต.ค. 2563 16:37 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนศรีพฤฒา จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนศรีพฤฒา จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลนักเรียน Student Care #StudentCare #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรรมาภิ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ต.ค. 2563 13:42 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
24 ต.ค. 2563 07:24 น.
0

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์และพิธีทำบุญครบ 28 ปี ก่อตั้ง รร.
รายละเอียด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
23 ต.ค. 2563 23:41 น.
0

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563....คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ นำโดย ดร.อัครเดช ยมภักดี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ หอประ...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
23 ต.ค. 2563 17:31 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
23 ต.ค. 2563 06:34 น.
2

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ต.ค. 2563 06:13 น.
2

นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563... ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่ ด.ญ.ภัทรธิดา ธิชาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และด.ญ.ชาลิสา แวววีระกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และ...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
23 ต.ค. 2563 01:23 น.
0

ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563....โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดประชุมก่อนปิดภาคเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2563 และมอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ นายยุทธนา กันทาเดช นายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการ นายสิทธิชัย อุทธิยา ครู...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
23 ต.ค. 2563 01:21 น.
0

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563....ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
23 ต.ค. 2563 01:19 น.
0

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563....คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงของ นำโดย ดร.อัครเดช ยมภักดี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
21 ต.ค. 2563 21:16 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
19 ต.ค. 2563 15:21 น.
1

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
19 ต.ค. 2563 15:20 น.
2

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
17 ต.ค. 2563 19:28 น.
3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
16 ต.ค. 2563 10:53 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
14 ต.ค. 2563 11:53 น.
1Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่