ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึกเทปรายการ Youth Corner

บันทึกเทปรายการ Youth Corner ออกอากาศทางช่อง NBT
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
6 ส.ค. 2563 10:42 น.
1

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา 1 สิงหาคม

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา 1 สิงหาคม นับตั้งแต่ก่อตั้ง ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 110 ของโรงเรียนสตูลวิทยา...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
5 ส.ค. 2563 19:35 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน Student Care ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 ส.ค. 2563 14:35 น.
0

รวมภาพบรรยากาศงานประชุมผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์แคร์ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

รวมภาพบรรยากาศงานประชุมผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์แคร์ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ทีมงานบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่ท่านผู้ปกครองของน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 ส.ค. 2563 14:32 น.
0

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.- 14.00 น. ค่ะ
รายละเอียด
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
4 ส.ค. 2563 13:28 น.
0

ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมงานการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื่องในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 99 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
3 ส.ค. 2563 19:53 น.
3

การลงนามเซ็นต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

การลงนามเซ็นต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลและช่วยเหลือน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
3 ส.ค. 2563 15:35 น.
0

มอบหน้ากากผ้าตราสัญลักษณ์โรงเรียน 3 แบบ

..
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
3 ส.ค. 2563 09:01 น.
5

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและประสานความเข้าใจร่วมกันระหว่าผู้ปกครองกับโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
2 ส.ค. 2563 16:18 น.
2

กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ เยาวชนไทยงดใช้ถุงพลาสติก

สภานักเรียนโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ เยาวชนไทยงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อตระหนักถึงอันตรายและปัญหาของขยะพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ ณ อำเภอบางสะพาน...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
2 ส.ค. 2563 16:16 น.
1

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายชัยชนะ สระทองทา ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
2 ส.ค. 2563 16:10 น.
2

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันสาร์ที่ ๑ สิหาคม ๒๕๖๓ นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
2 ส.ค. 2563 13:07 น.
1

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 ก.ค. 2563 17:37 น.
4

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 ก.ค. 2563 17:34 น.
0

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ปีการศึกษา 2563...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 ก.ค. 2563 17:31 น.
0

Student Care ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

แจ้งระบบ Student Care ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 30 ก.ค. 2563 เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
รายละเอียด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
30 ก.ค. 2563 07:01 น.
2

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" โดยมีการแข่งขันทักษะทางภาไทย และการแสดงละครสะท้อนการใช้ภาษาไทย...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
29 ก.ค. 2563 21:03 น.
2

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ก.ค. 2563 17:19 น.
1

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
25 ก.ค. 2563 19:39 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

TUNN NEWS ข่าวฉบับที่ 14/2563
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
25 ก.ค. 2563 10:14 น.
2Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่