ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดอบรม Solar พลังงานสะอาด
รายละเอียด
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
24 ม.ค. 2564 22:05 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

กิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMART ม.ต้น) โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
24 ม.ค. 2564 21:38 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
23 ม.ค. 2564 16:17 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
20 ม.ค. 2564 23:59 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จ.ระยอง

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการ , นางสาวชิราวรรณ์ สว่างวงษ์ และนางณัฐชยา เวทวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จ.ระยอง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:49 น.
1

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการ และนางจิราภา เพียรเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:44 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ. ระยอง

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล , นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย และนายบุญส่ง พุ่มบาน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ. ระยอง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:40 น.
1

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสัย จ.กาฬสินธุ์

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสัย จ.กาฬสินธุ์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:34 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:29 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:25 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกำเหนิด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:23 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายธงชัย พูลศิระเจริญกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริห...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:19 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ดร. วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดกา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:15 น.
0

เปิดรับสมัคร Pre-Test "เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา" ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร Pre-Test "เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา" ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
20 ม.ค. 2564 14:10 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:09 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหาร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:06 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการ, นางจามมัจจุลี​ มีศิลป์, นายชาตรี​ ​สารีบุตร , นายพงษ์ศักดิ์​ ศรีชาร และนางศุภลักคณา​ บุปผาสังข์ รองผู้อำนวยการ วิทยาล...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:01 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ จ.เชียงราย

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ จ.เชียงราย ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลนักเรียน Student Care #StudentCare 😘 #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 11:14 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ.นนทบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการ และนายพันธุ์เทพ คล้อยนาม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ.นนทบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 ม.ค. 2564 14:41 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ และนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแล...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 ม.ค. 2564 14:35 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่