ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป. 6 เข้ารับการทดสอบความรู้ (Pre ม.1)

วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2562 11:10 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:06 น.


ด้วยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้จัดโครงการทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังแนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์


1122 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 024503501
แฟ็กซ์ 028923905
เว็บไซต์ http://www.snws.ac.th/index.php

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่