ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หยุดการจัดการเรียนการสอน

วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2562 16:30 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:04 น.


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ได้นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงประกาศหยุดการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 และให้จัดการเรียนการสอนชดเชย โดยการเลื่อนการเรียนการสอนไปสิ้นสุดในสัปดาห์ที่ 18 และกำหนดสอบไล่ในสัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังแนบในภาพข่าว


ไฟล์แนบ :


วิทยาลัยเทคนิคชุมพร


138 หมู่8 ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร 077657043
แฟ็กซ์ 077657044
เว็บไซต์ http://www.cptc.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่