การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดอินทาราม 2562

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 2562 14:52 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:04 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ธีม ภาพยนตร์โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่