สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2563 "365 วันสูญพันธุ์ไวรัส"

วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2563 16:08 น.

วันที่เแก้ไข : 17 ก.ย. 2563 07:19 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2563 "365 วันสูญพันธุ์ไวรัส"โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่