รางวัลสถานศึกษาที่มีผลสอบ O-NET ม.3 สูงขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง

วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2563 16:10 น.

วันที่เแก้ไข : 21 ก.ย. 2563 08:05 น.


โรงเรียนวัดอินทารามเข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลสอบ O-NET ม.3 สูงขึ้น 3 ปีต่อเนื่องโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

4
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่