ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 8 ต.ค. 2563 12:42 น.

วันที่เแก้ไข : 29 ต.ค. 2563 10:25 น.


วันจันทร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมค้นหา คัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสารเสพติด

ในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี


49/1 หมู่3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025017463
แฟ็กซ์ 025017464

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่