ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 8 ต.ค. 2563 12:43 น.

วันที่เแก้ไข : 29 ต.ค. 2563 10:25 น.


วันที่ ๑๖ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้จัดการแข่งขัน Mini Sport ฟุตบอล ๗ คน กีฬาต้านยาเสพติดในเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี


49/1 หมู่3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025017463
แฟ็กซ์ 025017464

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่