โรงเรียนรังษีวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนภายใน-นอก ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ : 8 ต.ค. 2563 14:46 น.

วันที่เแก้ไข : 29 ต.ค. 2563 10:25 น.


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงชื่อแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ที่ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ เพื่อรับทดแทนนักเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนรังษีวิทยา
สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ


262 หมู่9 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร 053383124
แฟ็กซ์ 053383124

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่