แสดงความยินดีกับ รองชนะไพร ยอดบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 17 ก.พ. 2564 16:39 น.

วันที่เแก้ไข : 22 ก.พ. 2564 08:45 น.


ขอแสดงความยินดีกับ รองชนะไพร ยอดบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานเข็มนามาภิไภยย่อ "สธ" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนอนุบาลเชียงของ


- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร 053727258

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่