จุลสารฉบับที่ 2/2564 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2564 16:59 น.

วันที่เแก้ไข : 12 มิ.ย. 2564 08:47 น.


จุลสารฉบับที่ 2/2564 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่