กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2564 13:53 น.

วันที่เแก้ไข : 12 มิ.ย. 2564 20:29 น.


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- วันอังคาร ที่ 1-13 มิถุนายน 2564 (การเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE, ON–DEMAND, ON-HAND) **ผู้ปกครองและนักเรียนรอรับแจ้งวิธีการเรียนแต่ละระดับชั้นจากครูประจำชั้น

- วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 (เปิดเรียนตามปกติ หากสถานการณ์คลี่คลาย)โรงเรียนอนุบาลเชียงของ


- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร 053727258

4
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่