โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประเมินผ่านระบบ Thai stop COVID ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2564 15:57 น.

วันที่เแก้ไข : 13 มิ.ย. 2564 18:31 น.


โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประเมินผ่านระบบ Thai stop COVID ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่