แจ้งการช่วยเหลือค่า Internet และคืนเงินบำรุงการศึกษาบางส่วน

วันที่เผยแพร่ : 4 มิ.ย. 2564 17:00 น.

วันที่เแก้ไข : 14 มิ.ย. 2564 06:14 น.


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยเหลือนักเรียน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการช่วยเหลือค่า Internet และคืนเงินบำรุงการศึกษาบางส่วน (ตามรายละเอียดดังรูปที่แนบ)


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่