การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่เผยแพร่ : 4 มิ.ย. 2564 18:58 น.

วันที่เแก้ไข : 13 มิ.ย. 2564 09:37 น.


วันที่ 4 มิถุนายน 2564…ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ซึ่งมีการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต On-hand เรียนที่บ้านด้วยแบบฝึกหัดใบงาน และ On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชัน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนอนุบาลเชียงของ


- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร 053727258

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่