การประกวดทำพานไหว้ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2561 21:50 น.

วันที่เแก้ไข : 19 มิ.ย. 2561 23:02 น.


ด้วยโรงเรียนสดรีวัดระฆังจัดพิธีไหว้ครูประจำปึการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นกัลยาณี มีคุณธรรมเเละค่านิยมที่พึงประสงค์เเก่นักเรียน ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงาม


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสตรีวัดระฆัง


248/9 ถ.อรุณอมรินทร์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024129103
แฟ็กซ์ 024129103
เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th/

10
Hide
Show