โครงการสื่อสร้างสรรค์ "ปทุมธานี มีสไตล์"

วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2561 10:34 น.

วันที่เแก้ไข : 14 พ.ย. 2561 16:13 น.


นักเรียนโรงเรียนสามโคก เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทัน และการใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ต ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี
วิชาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เด่นล้ำวินัย ห่างไกลยาเสพติด


1/1 หมู่3 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร 029798534
แฟ็กซ์ 029798535
เว็บไซต์ http://www.samkhok.ac.th

14
Hide
Show