แจ้งหยุดการเรียน

วันที่เผยแพร่ : 27 มิ.ย. 2561 16:50 น.

วันที่เแก้ไข : 22 พ.ย. 2561 07:19 น.


เนื่องด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทางคณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้เข้าอบรม โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในการนี้โรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดการเรียน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และเปิดเรียนตามปกติวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ค่ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม


270 หมู่2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร 053455245
แฟ็กซ์ 053456978
เว็บไซต์ http://www.chiangdao.ac.th

18
Hide
Show