โรงเรียนวรพัฒน์เชิญชวนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House

วันที่เผยแพร่ : 15 ต.ค. 2561 14:39 น.

วันที่เแก้ไข : 15 พ.ย. 2561 11:05 น.


โรงเรียนวรพัฒน์เชิญชวนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House ห้องเรียน Dual Language Program ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 11.30 น.

สำรองที่นั่งผ่านทาง Facebook โรงเรียนวรพัฒน์ หรือโทร 074-236020


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวรพัฒน์
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก


63 ซ.พัฒโนอุทิศ ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074236020
แฟ็กซ์ 074246677
เว็บไซต์ http://www.warraphat.ac.th

10
Hide
Show