โรงเรียนสุขเจริญผลขอแจ้งการจัดกิจกรรมพักแรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2561 11:07 น.

วันที่เแก้ไข : 20 พ.ค. 2562 23:15 น.


โรงเรียนสุขเจริญผลจะมีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ในวันพฤหัสบดี ที่13 กันยายน 2561 ถึงวันเสาร์ ที่15 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสุขเจริญผล
เรียนดี กีฬาเลิศ มารยาทประเสริฐ เทิดทูนคุณธรม


182 หมู่1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 023853145
แฟ็กซ์ 023853145
เว็บไซต์ http://www.scp.ac.th/tpr/th_home.htm

2
Hide
Show