พิธีรับโล่รางวัลรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2561 09:29 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ม.ค. 2562 20:22 น.


พิธีรับโล่รางวัลรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

ให้นายชิษณุชา ใบอุบล และ นายธนพล ใบอุบล

ได้รับเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ


280 หมู่3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทร 054491486
แฟ็กซ์ 054491775

1
Hide
Show