คอร์สเรียนดนตรีสากล ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม

วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2561 14:14 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ม.ค. 2562 20:21 น.


คอร์สเรียนดนตรีสากล ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม เริ่มเรียน 8 - 24 ตุลาคม 2561

เรียนวันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ

เวลา 09.00 - 11.30 น.

สนใจสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการประถม ประตู 2 หรือ ห้องธรุการเนอสเซอรี่ ประตู 4


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวรพัฒน์
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก


63 ซ.พัฒโนอุทิศ ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074236020
แฟ็กซ์ 074246677
เว็บไซต์ http://www.warraphat.ac.th

1
Hide
Show