มาตรการป้องกันการสูบบุหรี่สิ่งเสพติดในโรงเรียนและมาตรการการใช้โทรศัพท์ในโรงเรียน

วันที่เผยแพร่ : 2 ต.ค. 2561 14:56 น.

วันที่เแก้ไข : 21 มี.ค. 2562 13:39 น.


มาตรการาตรการป้องกันการสูบบุหรี่สิ่งเสพติดในโรงเรียนและมาตรการการใช้โทรศัพท์ในโรงเรียน

จะนำมาใช้ในเทอม2/2561


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


664 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร 037211071
แฟ็กซ์ 037213902
เว็บไซต์ http://www.pkn.ac.th/

4
Hide
Show