แจ้งนักเรียนชายตัดผมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่เผยแพร่ : 24 ต.ค. 2561 18:16 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ม.ค. 2562 20:19 น.


แจ้งนักเรียนชายตัดผมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 29 คุลาคม 2561โรงเรียนแม่แตง


8 ซ.บ้านสันมหาพน ต.บ้านสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร 053471102
แฟ็กซ์ 053470843

8
Hide
Show