แจ้งหยุดการจัดการเรียนการสอน

วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2562 13:12 น.

วันที่เแก้ไข : 18 ก.ค. 2562 11:59 น.


ในนามของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงหยุดจัดการเรียน การสอนในวันที่ 31 ม.ค.และ วันที่ 1 ก.พ. 62 ส่วนวันที่ 2-3 ก.พ. นักเรียน ม.3 สอบ o-net ตามปกติ โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
"SMART DM. (ดนดี คนเก่ง)"


337 ซ.- ถ.เชิดวุฒากาศ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025662718
แฟ็กซ์ 025662929
เว็บไซต์ https://www.donschool.ac.th

0
Hide
Show