ประกาศปิดสถานศึกษาจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2562 15:25 น.

วันที่เแก้ไข : 7 ส.ค. 2562 20:35 น.


โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง ตามประกาศของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้สถานศึกษาปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ เวลา 12.00 น.ของวันนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จึงประกาศให้ทราบมา ณ ที่นี้


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล


1325 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 023902543
แฟ็กซ์ 023902561
เว็บไซต์ http://www.mtt.ac.th/

3
Hide
Show