เรียนสายไหน ต่อคณะอะไรได้บ้าง

วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2566 11:37 น.

วันที่เแก้ไข : 11 ก.ค. 2567 22:00 น.


เรียนสายไหน ต่อคณะอะไรได้บ้าง

นอกจากความชอบในสายงานอาชีพแล้ว น้องๆ ยังต้องวางแผนการเรียนล่วงหน้าให้ดี เพื่อปูทางไปยังอาชีพในฝันอีกด้วยนะคะ

ข้อมูลนี้ สำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่กำลังจะวางแผนเรียนต่อในสายต่างๆ ตอน ม.ปลาย รวมไปถึงอนาคตที่ต้องเลือกคณะในมหาวิทยาลัย

++ สายวิทย์-คณิต ++

แพทยศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

เภสัชศาสตร์

เกษตรศาสตร์

นิติศาสตร์

อักษรศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

วนศาสตร์

รัฐศาสตร์

วิทยาการจัดการ

สหเวชศาสตร์

สัตวศาสตร์

นิเทศศาสตร์

พาณิชยศาสตร์การบัญชี

พยาบาลศาสตร์

จิตวิทยา

ศิลปกรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมเกษตร

วารสารศาสตร์

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

มนุษยศาสตร์

ครุศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

โลจิสติกส์

สายศิลป์-คำนวณ

พาณิชยศาสตร์

การบัญชี

ศิลปศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

อักษรศาสตร์

บริหารธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

นิติศาสตร์

โลจิสติกส์

รัฐศาสตร์

ครุศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

จิตวิทยา (เปิดรับสมัครสายการเรียนสายศิลป์-คำนวณในเฉพาะบางมหาวิทยาลัย)

วารสารศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เปิดรับสมัครสายการเรียนสายศิลป์-คำนวณในเฉพาะบางมหาวิทยาลัย)

มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์ (รอบ กสพท.)

+ +สายศิลป์-ภาษา ++

มนุษยศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ศิลปศาสตร์

บริหารธุรกิจ

อักษรศาสตร์

นิติศาสตร์

นิเทศศาสตร์

รัฐศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

ครุศาสตร์

วารสารศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

จิตวิทยา (เปิดรับสมัครสายการเรียนสายศิลป์-ภาษาในเฉพาะบางมหาวิทยาลัย)

โลจิสติกส์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เปิดรับสมัครสายการเรียนสายศิลป์-ภาษาในเฉพาะบางมหาวิทยาลัย)

พาณิชยศาสตร์การบัญชี

แพทยศาสตร์ (รอบ กสพท.)

++ หมายเหตุ ในสำหรับบางโรงเรียนอาจมีสายการเรียนที่แตกต่างกันไป ควรดูหน่วยกิตของสายการเรียนเพื่อมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะยื่นสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

24
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่