ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนปรเะจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
22 พ.ค. 2567 10:39 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
21 พ.ค. 2567 22:04 น.
0

ประกาศหยุดเรียนวันวิสาขบูชา

หยุดเรียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เปิดตามปกติวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
โรงเรียนบ้านริมใต้
21 พ.ค. 2567 16:34 น.
0

สุขภาพดี “ใต้ร่มพระบารมี”

สุขภาพดี “ใต้ร่มพระบารมี”
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
19 พ.ค. 2567 22:02 น.
2

กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 67 รอบเช้า ระดับชั้น ม. 1 รอบบ่าย ระดับชั้น ม. 4 วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 67 รอบเช้า ระดับชั้น ม. 2 รอบบ่าย ระดับชั้น ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 67 รอบเช้า ระดับชั้น ม. 3 ...
รายละเอียด
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
16 พ.ค. 2567 10:34 น.
5

🔔🔔ประกาศ รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

🔔🔔ประกาศ รายงานผลการประเมินคุรภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ 🔻 "ยอดเยี่ยม" 🔻 ทุกมาตรฐาน ...
รายละเอียด
โรงเรียนดารุลอูลูม
14 พ.ค. 2567 12:09 น.
1

จดหมายข่าว ม่วง ทอง

มิกซ์- ธนัช ดาวรุ่งไทยท็อปฟอร์ม
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
13 พ.ค. 2567 13:47 น.
1

ประชุม student care

ประชุม Admin
รายละเอียด
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
13 พ.ค. 2567 13:23 น.
0

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
10 พ.ค. 2567 15:54 น.
6

เปิดเทอม 1/67

เปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
โรงเรียนบ้านริมใต้
10 พ.ค. 2567 13:39 น.
2

นักเกษตรกร​เยาวชน​ยอดเยี่ยม

นักเรียน ม.4 รร.ควนขนุนเข้ารับรางวัลเกษตกรดีเด่น
รายละเอียด
โรงเรียนควนขนุน
9 พ.ค. 2567 14:43 น.
0

นักเกษตรกร​เยาวชน​ยอดเยี่ยม

รายละเอียด
โรงเรียนควนขนุน
9 พ.ค. 2567 14:42 น.
0

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบ Student Care เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/12567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบStudent Care (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบริหารสถานศึกษา) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับผู้ดูแลระบบ...
รายละเอียด
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
9 พ.ค. 2567 09:29 น.
0

กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📌📌กำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 #โรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล #โรงเรียนสร้างมุสลิมที่มีคุณค่าต่อสังคม #สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพตน...
รายละเอียด
โรงเรียนดารุลอูลูม
7 พ.ค. 2567 14:34 น.
2

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดเทอมวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
6 พ.ค. 2567 11:56 น.
1

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
5 พ.ค. 2567 22:26 น.
1

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ ๔๘ ปี

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ ๔๘ ปี (ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ สร้างอัฒจันทร์ และเพื่อพัฒนาการศึกษา) ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 พ.ค. 2567 09:38 น.
1

คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิรินธร

คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
24 เม.ย. 2567 10:51 น.
1

อบรมการใช้งานระบบ SDC สำหรับครูและบุคลากรทุกท่าน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ให้ครูปละบุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ SDC ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น....
รายละเอียด
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
18 เม.ย. 2567 15:42 น.
0

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม สมัครได้ที่ รร. หรือที่ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80422...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
20 มี.ค. 2567 12:06 น.
0



Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่