ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2564 16:27 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.ย. 2564 18:15 น.


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 งานแนะแนว โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายอรุณ โต๊ะหวันหลง เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับทุน จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนสตูลวิทยาโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่