ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ในโอกาสเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือก "การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARD )

วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ย. 2564 21:24 น.

วันที่เแก้ไข : 21 ก.ย. 2564 16:09 น.


โรงเรียนสตูลวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณครูศิรินันท์ ยูโซะ

ในโอกาสเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือก

"การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARD )

ครั้งที่ 10 ในระดับประเทศ" ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนติ้น

กิจกรรมนักเรียน

ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่