ขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2564 09:20 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.ย. 2564 10:16 น.


โรงเรียนสตฺลวิทยา จังหวัดสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

นายทินกร วราพันธ์เลิศ

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

ได้รับคัดเลือกเป็น

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2563โรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่