จุลสารฉบับที่ 16/2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตาม ว9/ 2564

วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2564 19:10 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.ย. 2564 10:16 น.


จุลสารฉบับที่ 16/2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตาม ว9/ 2564โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่