จุลสารฉบับที่ 20/2564 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย IXL

วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2564 19:11 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.ย. 2564 18:53 น.


จุลสารฉบับที่ 20/2564 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย IXLโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่