นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2564 15:53 น.

วันที่เแก้ไข : 4 พ.ย. 2564 18:39 น.


วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,811 คน ณ จุดฉีดวัคซีน โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีผู้บริหารและคุณครูดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-site ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่