การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2564 16:14 น.

วันที่เแก้ไข : 30 พ.ย. 2564 21:17 น.


โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแผนงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายมนตรี นาคประคอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน จ.สตูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ระหว่างวันที่ 20–21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOMโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่