โรงเรียนสตูลวิทยา (AFS Satun Chapter) ประชุมร่วมกับอาสสมัครเอเอฟเอสประเทศฟินแลนด์ในกิจกรรม AFS Local Chapter Exchange

วันที่เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2564 20:15 น.

วันที่เแก้ไข : 8 พ.ย. 2564 09:27 น.


อาสาสมัครเอเอฟเอสเขตสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา (AFS Satun Chapter) ประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM ร่วมกับอาสสมัครเอเอฟเอสประเทศฟินแลนด์ในกิจกรรม AFS Local Chapter Exchange ซึ่งจัดโดย AFS International และ AFS Thailand เพื่อให้อาสาสมัครเอเอฟเอสได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาสาสมัครเอเอฟเอสอื่นๆทั่วโลก ในโอกาสนี้ นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประธานศูนย์ AFS เขตสตูล ได้กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับอาสาสมัครจากประเทศฟินแลนด์โรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่