การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2564 16:30 น.

วันที่เแก้ไข : 29 พ.ย. 2564 16:30 น.


การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ร่วมกับเครือข่ายการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่