📣 #ประกาศ ขยายเวลาเรียนออนไลน์จากทางบ้าน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ย. 2564 13:26 น.

วันที่เแก้ไข : 3 ธ.ค. 2564 11:55 น.


📣 #ประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

✨ เรื่อง ขยายเวลาเรียนออนไลน์จากทางบ้าน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

📌 หมายเหตุ: วันที่ 6 และ 10 ธันวาคม 2564 (เป็นวันหยุดราชการ) งดเรียนออนไลน์


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


210 ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024242244
แฟ็กซ์ 024354397

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่