📣 #ประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ✨ เรื่องเพิ่มเติมแนวทางการเรียนการสอนและเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่เผยแพร่ : 7 ม.ค. 2565 13:41 น.

วันที่เแก้ไข : 2 พ.ค. 2565 14:40 น.


📣 #ประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

✨ เรื่องเพิ่มเติมแนวทางการเรียนการสอนและเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564

✨ โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านให้ดำเนินการตามคู่มือเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

📘 คู่มือ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 : https://www.khemasiri.ac.th/covid-handbook-2-2564.pdf

🗒 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกเรียนแบบ On-Site หรือ Online ภาคเรียนที่ 2/2564 (ชั้นประถม) : https://forms.gle/QJSuiPnxxbVRp6DV8

🗒 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกเรียนแบบ On-Site หรือ Online ภาคเรียนที่ 2/2564 (ชั้นมัธยม) : https://forms.gle/gc7gptjBgxCFxgnHA


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เอกลักษณ์โรงเรียน: รักประเพณี มีมรรยาทงาม ปรัชญาของโรงเรียน: นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้


210 ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024242244
แฟ็กซ์ 024354397
เว็บไซต์ http://www.khemasiri.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่