📣 #ประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ✨ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น

วันที่เผยแพร่ : 7 ม.ค. 2565 13:42 น.

วันที่เแก้ไข : 2 พ.ค. 2565 14:39 น.


📣 #ประกาศโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

✨ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เอกลักษณ์โรงเรียน: รักประเพณี มีมรรยาทงาม ปรัชญาของโรงเรียน: นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้


210 ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024242244
แฟ็กซ์ 024354397
เว็บไซต์ http://www.khemasiri.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่