รางวัลส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 2563

วันที่เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2565 08:13 น.

วันที่เแก้ไข : 7 ก.พ. 2565 10:48 น.


ผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนวัดอินทารามได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่