ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียน

วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2565 10:54 น.

วันที่เแก้ไข : 16 พ.ค. 2565 20:36 น.


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง

ได้มอบโล่รางวัลให้กับ เด็กหญิงฉัตรนรี แคว้นโฮฬาร นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ได้รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ ของจังหวัดระนอง ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๓ และรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ ของจังหวัดระนอง ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชา Advanced Science ระดับประถมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัดโรงเรียนอนุบาลระนอง
ญา เว อริยํ ธนํ : ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ


2 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศก์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร 0777811497
แฟ็กซ์ 077812398

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่