สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสกลทวาปี

วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2565 16:05 น.

วันที่เแก้ไข : 26 มิ.ย. 2565 21:59 น.


วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสกลทวาปี นำโดยนายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย คุณครูพรนภัส แก้วบุดดา คุณครูสุดสวาท งอยแพง คุณครูพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์ คุณครูปัญจภพ นนสะเกต นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เข้าร่วมแสดงในงาน "เทิดไท้ ๙๐ พรรษาพระแม่มารดาไหมไทย" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครโรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


195 หมู่10 ซ.บ้านโพนยางคำ ถ.สกลนคร-นาแก ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร 042707372

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่