สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสกลทวาปี

วันที่เผยแพร่ : 22 มิ.ย. 2565 15:50 น.

วันที่เแก้ไข : 27 มิ.ย. 2565 15:39 น.


วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสกลทวาปี นำโดยผู้อำนวยการประสบชัย บุญแสง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครโรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


195 หมู่10 ซ.บ้านโพนยางคำ ถ.สกลนคร-นาแก ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร 042707372

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่