เปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่เผยแพร่ : 2 พ.ย. 2566 07:46 น.

วันที่เแก้ไข : 27 พ.ย. 2566 05:32 น.


ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอนรับนักเรียนเปิดภาคเรียนใหม่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม


133 หมู่12 ต.ดงเย็น อ..เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042620892
เว็บไซต์ http://dyk.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่