จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2566 14:18 น.

วันที่เแก้ไข : 15 พ.ย. 2566 16:45 น.


6 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายภูริวัต ขุนสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจันทบุรีโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒


4 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุร จ.จันทบุรี 22000
โทร 039322105

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่