จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 59

วันที่เผยแพร่ : 5 มี.ค. 2567 12:03 น.

วันที่เแก้ไข : 19 มี.ค. 2567 11:07 น.


วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2567 ณ ห้องโสต 2/1

โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่