กิจกรรมไหว้ครู

วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2567 10:41 น.

วันที่เแก้ไข : 3 ก.ค. 2567 08:00 น.


13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูและได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จาก กองทุนเพื่อน ๆ ครูอัมพร ครูข้าราชการบำนาญโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)


293/1 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074245992
แฟ็กซ์ 074262736
เว็บไซต์ http://www.t4wkr.ac.th

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่