โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)

วันที่เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2567 21:17 น.

วันที่เแก้ไข : 20 มิ.ย. 2567 10:13 น.


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี นำโดยนางสาวทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมครูภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลตามขอบเขตของงานโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)

จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
วิชาการเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณธรรม เด่นล้ำวินัย มีใจนักกีฬา


443/14 ซ.2 ถ.เทศบาล 3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร 034471686
เว็บไซต์ http://www.dkd.ac.th

4
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่